ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2321 2005-09-28 2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Karolewie XXXV/204/2005 Obowiązujący
2322 2005-09-28 2005 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn XXXV/203/2005 Obowiązujący
2323 2005-09-28 2005 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi XXXV/202/2005 Obowiązujący
2324 2005-09-28 2005 w sprawie przystąpienia Gminy Kętrzyn do realizacji projektu turystycznego “ Oznakowanie i promocja turystyczna Powiatu Kętrzyńskiego na terenach wiejskich” w ramach programu europejskiego LEADER + realizowanego przy współpracy z partnerem francuskim XXXV/201/2005 Obowiązujący
2325 2005-08-24 2005 w sprawie przystąpienia do realizacji programu edukacyjnego pod nazwą “ Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start “ XXXIV/199/2005 Obowiązujący
2326 2005-08-24 2005 w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Kętrzyn do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku XXXIV/198/2005 Obowiązujący
2327 2005-08-24 2005 o ustaleniu opłat za pobieraną wodę z urządzeń komunalnych i ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych XXXIV/197/2005 Obowiązujący
2328 2005-08-24 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok XXXIV/196/205 Zmieniony
2329 2005-06-29 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie w sprawie dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie XXXIII/195/2005 Obowiązujący
2330 2005-06-29 2005 w sprawie utworzenia “ Centrum Zarządzania Kryzysowego” XXXIII/194/2005 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn