Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2311
Data podjęcia
2006-02-08
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Nr aktu prawnego
XL/226/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2312
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie nieczystości stałych i płynnych
Nr aktu prawnego
XXXVIII/219/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2313
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXIX/224/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2314
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/193/2005 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie opłaty miejscowej
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXIX/223/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2315
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXIX/220/2005
Status
Zmieniony
Lp: 2316
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach ,dla których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXIX/ 222 /2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2317
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami i przyjęcia jego statutu
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXXIX/225/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2318
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXVIII/217/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2319
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym od gospodarstw ekologicznych
Nr aktu prawnego
XXXVIII/ 218 /2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2320
Data podjęcia
2005-12-14
Grupa tematyczna
2005
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVIII/216/2005
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji