Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2301
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber
Nr aktu prawnego
XXIV/149/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2302
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bagien Mażańskich
Nr aktu prawnego
XXIV/148/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2303
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp.z o.o składników majątkowych będących własnością Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXIV/147/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2304
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/146/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2305
Data podjęcia
2006-02-08
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
o przystąpieniu do realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Karolewie
Nr aktu prawnego
XL/232/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2306
Data podjęcia
2006-02-08
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”
Nr aktu prawnego
XL/231/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2307
Data podjęcia
2006-02-08
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia na rok 2006 programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi
Nr aktu prawnego
XL/230/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2308
Data podjęcia
2006-02-08
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie wyboru przedstawiciela do „ Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami
Nr aktu prawnego
XL/229/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2309
Data podjęcia
2006-02-08
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmian do statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku
Nr aktu prawnego
XL/228/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2310
Data podjęcia
2006-02-08
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/225/2005 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu.
Nr aktu prawnego
XL/227/2006
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji