ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2301 2004-09-29 2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Reszlu polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem rodzaju świadczeń XXIV/150/2004 Obowiązujący
2302 2004-09-29 2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok XXIV/149/2004 Obowiązujący
2303 2004-08-25 2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Reszlu polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem rodzaju świadczeń XXIII/148/2004 Obowiązujący
2304 2004-08-25 2004 w sprawie przyjęcia Strategi Integracji i Polityki Społecznej Gminy Kętrzyn na lata 2004-2015 XXIII/147/2004 Obowiązujący
2305 2004-08-25 2004 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie XXIII/146/2004 Obowiązujący
2306 2004-08-25 2004 w sprawie określenia wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie XXIII/145/2004 Obowiązujący
2307 2004-08-25 2004 w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych XXIII/144/2004 Obowiązujący
2308 2004-08-25 2004 w sprawie nadania tytułu “ Honorowy Obywatel Gminy Kętrzyn” Panu Jean- Marie DESGREES du LOU przewodniczącemu Związku Gmin Mauron w Broceliande XXIII/143/2004 Obowiązujący
2309 2004-08-25 2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XXIII/141/2004 Obowiązujący
2310 2004-08-25 2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XXIII/140/2004 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn