Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2291
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
IV/9/2006
Status
Uchylony
Lp: 2292
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy oraz treści uchwały budżetowej na 2006 rok
Nr aktu prawnego
IV/8/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2293
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Nr aktu prawnego
IV/10/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2294
Data podjęcia
2006-12-13
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
III/7/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2295
Data podjęcia
2006-12-13
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
III/6/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2296
Data podjęcia
2006-08-30
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie nabycia na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XLV/253/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2297
Data podjęcia
2006-08-30
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójtowi Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLV/252/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2298
Data podjęcia
2006-08-30
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie opłaty administracyjnej
Nr aktu prawnego
XLV/251/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2299
Data podjęcia
2006-08-30
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLV/250/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2300
Data podjęcia
2006-08-30
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2006
Nr aktu prawnego
XLV/249/2006
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji