ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2271 2008-10-22 2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów z działki nr 14/36 o pow. 74 m² położonych w obrębie Karolewo. XXIV/153/2008 Obowiązujący
2272 2008-10-22 2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów z działki nr 123 o pow. 0,3305 ha położonych w obrębie Kruszewiec. XXIV/152/2008 Obowiązujący
2273 2008-10-22 2008 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie. XXIV/151/2008 Obowiązujący
2274 2008-10-22 2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. XXIV/150/2008 Obowiązujący
2275 2008-10-22 2008 w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber XXIV/149/2008 Obowiązujący
2276 2008-10-22 2008 w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bagien Mażańskich XXIV/148/2008 Obowiązujący
2277 2008-10-22 2008 w sprawie przekazania do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp.z o.o składników majątkowych będących własnością Gminy Kętrzyn XXIV/147/2008 Obowiązujący
2278 2008-10-22 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. XXIV/146/2008 Obowiązujący
2279 2006-02-08 2006 o przystąpieniu do realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Karolewie XL/232/2006 Obowiązujący
2280 2006-02-08 2006 w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” XL/231/2006 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn