ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu na rzecz Nexera Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie IX/ 63/2019 Obowiązujący
12 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ketrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pt. " Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N na odcinku Nakomiady - Godzikowo" IX/61/2019 Obowiązujący
13 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok IX/60/2019 Obowiązujący
14 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu budżetu za 2018 rok IX/59/2019 Obowiązujący
15 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok IX/58/2019 Obowiązujący
16 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kętrzyn za 2018 rok IX/57/2019 Obowiązujący
17 2019-05-24 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczeniem do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kętrzyn oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 45/2019 Obowiązujący
18 2019-05-23 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedaszkach, Biedaszki 11, 11-400 Kętrzyn 44 / 2019 Obowiązujący
19 2019-05-16 Zarządzenia Wójta w sprawie wycofania z przeznaczenia do oddania w dzierzawę nieruchomości stanowiących właśność Gminy Kętrzyn 44/2019 Obowiązujący
20 2019-05-10 Zarządzenia Wójta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kętrzyn 43/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn