ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-10-16 Protokoły Komisji Protokoł z posiedzenia Komisji Budzetu i Uchwał z dnia 16 paźdizernika 2019 rku - Obowiązujący
2 2019-10-17 Protokoły Komisji Protokół z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 17 października2019 roku - Obowiązujący
3 2019-10-08 Zarządzenia Wójta w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 4/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 101/2019 Obowiązujący
4 2019-10-10 Zarządzenia Wójta w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Sołeckiej Sołectwa Nowa Wieś Kętrzyńska 100/2019 Obowiązujący
5 2019-10-04 Zarządzenia Wójta w sprawie wprowadzenia KArty audytu wewnętrznego i Kodeksu etyki audytowa wewnętrznego w Urzędzie Gminy Kętrzyn 99/2019 Obowiązujący
6 2019-10-08 Zarządzenia Wójta w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnetrznego na 2019 rok w URzędzie Gminy Kętrzyn 98 / 2019 Obowiązujący
7 2019-10-08 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu 98/2019 Obowiązujący
8 2019-10-04 Zarządzenia Wójta w sprawie zasad udzielania dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Kętrzyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 97/2019 Obowiązujący
9 2019-10-04 Zarządzenia Wójta w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 96/2019 Obowiązujący
10 2019-10-04 Zarządzenia Wójta w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad dziećmi w czasie dowozu do szkół i oddziałów przedszkolnych i odwozu ze szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kętrzyn 95/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn