ˆ

Zaznacz "Szukaj aktów prawa miejscowego" i filtruj listę

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-09-23 Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnych do kolejnego przetargu 90/2019 Obowiązujący
2 2019-09-16 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2019 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu 89/2019 Obowiązujący
3 2019-09-09 Zarządzenia Wójta w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Kętrzyn 88/2019 Obowiązujący
4 2019-09-04 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej na rzecz jej użytkownika wieczystego 87/2019 Obowiązujący
5 2019-09-03 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kętrzyn służebnośćią przesyłu 86/2019 Obowiązujący
6 2019-09-03 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kętrzyn słuzebnością przesyłu 85/2019 Obowiązujący
7 2019-09-03 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu 84 / 2019 Obowiązujący
8 2019-09-03 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na obciażenie nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu 832019 Obowiązujący
9 2019-09-25 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2009 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkół prowadzonych przez Gminę Ketrzyn XIII/80/2019 Obowiązujący
10 2019-09-25 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie na kadencję 2020-2023 XIII/79/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu