ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zaznacz "Szukaj aktów prawa miejscowego" i filtruj listę

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych Gminy Kętrzyn przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
23/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.
Nr aktu prawnego
22/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kętrzyn oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
21/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Nr aktu prawnego
20/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Kętrzyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 roku
Nr aktu prawnego
19/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia
Nr aktu prawnego
18/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
Nr aktu prawnego
16/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
Nr aktu prawnego
15/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
Nr aktu prawnego
14/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2020 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
13/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji