ˆ

Zaznacz "Szukaj aktów prawa miejscowego" i filtruj listę

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2019-01-22 Protokoły Komisji Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia Kultury i Turystyki Rady Gminy Kętrzyn z dnia 22 stycznia 2019 roku - Obowiązujący
62 2019-01-30 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Karolewie IV/27/2019 Obowiązujący
63 2019-01-30 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok IV/26/2019 Obowiązujący
64 2019-01-30 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 " IV/25/2019 Obowiązujący
65 2019-01-30 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania IV/24/2019 Zmieniony
66 2019-01-30 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych IV/23/2019 Obowiązujący
67 2019-01-30 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin "Barcja" w Kętrzynie na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego na trasie Kętrzyn - Gierłoż - Parcz IV/22/2019 Obowiązujący
68 2019-01-30 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kętrzyn na 2019 rok IV/21/2019 Zmieniony
69 2019-01-30 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2019-2030 IV/20/2019 Obowiązujący
70 2018-12-31 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury III/19/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu