ˆ

Zaznacz "Szukaj aktów prawa miejscowego" i filtruj listę

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-10-04 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę oraz przeprowadzenia rokowań 88/2018 Obowiązujący
42 2018-10-01 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzednicze ds.budownictwa w Urzędzie Gminy Kętrzyn 87/2018 Obowiązujący
43 2018-09-26 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na obciązenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu 86/2018 Obowiązujący
44 2018-09-25 Zarządzenia Wójta w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydetnów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 85/2018 Obowiązujący
45 2018-09-24 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kętrzyn oraz ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżwienia 84/2018 Obowiązujący
46 2018-09-10 Zarządzenia Wójta w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wilkowie 83/2018 Obowiązujący
47 2018-09-10 Zarządzenia Wójta w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakomiadach 82/2018 Obowiązujący
48 2018-09-10 Zarządzenia Wójta w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach 81/2018 Obowiązujący
49 2018-09-10 Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do udzielania z budżetu Gminy Kętrzyn na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne zmienionego Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do udzielenia z budżetu Gminy Kętrzyn dotacji celowej na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony powietrza polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne 80/2018 Obowiązujący
50 2018-09-07 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Kętrzyn Kętrzyn nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 79/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu