ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-05 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kętrzyn; 87/2017 Obowiązujący
2 2017-11-30 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 86/2017 Obowiązujący
3 2017-11-30 Zarządzenia Wójta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 85/2017 Obowiązujący
4 2017-11-28 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 84/2017 Obowiązujący
5 2017-11-21 Zarządzenia Wójta w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych 83/2017 Obowiązujący
6 2017-11-06 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kętrzyn oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 82/2017 Obowiązujący
7 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok XLI/249/2017 Obowiązujący
8 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków XLI-248-2017 Obowiązujący
9 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wajsznory na lata 2017-2024 XLI-251-2017 Obowiązujący
10 2017-11-27 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich XLI/250/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu