ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Karolewie LI/308/2018 Obowiązujący
82 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn na realizację inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków LI/307/2018 Obowiązujący
83 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godin nauczycieli przedszkoli ( oddziałów przedszkolnych), nauczycieli szkół realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn LI/306/2018 Obowiązujący
84 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kętrzyn LI/305/2018 Nieobowiązujący
85 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2018 rok LI/304/2018 Obowiązujący
86 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2018-2029 LI/303/2018 Obowiązujący
87 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok LI/302/2018 Obowiązujący
88 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok LI/301/2018 Obowiązujący
89 2018-06-15 Protokoły z sesji Rady Gminy Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 maja 2018 roku L/2018 Obowiązujący
90 2018-05-25 Protokoły z sesji Rady Gminy Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 maja 2018 roku XLIX/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu