ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-09-14 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyrażenia zgody na użyczenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie XXXIX/231/2017 Obowiązujący
62 2017-09-14 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kętrzyn XXXIX/230/2017 Obowiązujący
63 2017-09-14 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2009 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkół prowadzonych przez Gminę Kętrzyn XXXIX/229/2017 Obowiązujący
64 2017-09-14 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin "Barcja" w Kętrzynie na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu Kętrzyńskiego na trasie Kętrzyn- Gierłoż- Parcz XXXIX/228/2017 Obowiązujący
65 2017-09-14 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Lipusz województwo pomorskie XXXIX/227/2017 Uchylony
66 2017-09-14 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z.o.o. w Karolewie XXXIX/226/2017 Obowiązujący
67 2017-09-14 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2017 rok XXXIX/225/2017 Obowiązujący
68 2017-09-14 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2017-2027 XXXIX/224/2015 Obowiązujący
69 2017-09-14 Zarządzenia Wójta w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej Sołectwa Czerniki 77/2017 Obowiązujący
70 2017-09-07 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kętrzyn oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 76/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu