ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2019-02-19 Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości komunalnych do drugiego przetargu 11/2019 Obowiązujący
52 2019-02-15 Zarządzenia Wójta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kętrzyn oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 10/2019 Obowiązujący
53 2019-04-26 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi VII/54/2019 Obowiązujący
54 2019-04-26 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz terminów częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne VII/53/2019 Obowiązujący
55 2019-04-26 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kętrzyn VII/52/2019 Obowiązujący
56 2019-04-26 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok VII/51/2019 Obowiązujący
57 2019-04-26 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2019-2030 VII/50/2019 Obowiązujący
58 2019-05-21 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymmi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. VIII/56/209 Obowiązujący
59 2019-05-21 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których niie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej VIII/55/2019 Obowiązujący
60 2019-04-26 Protokoły z sesji Rady Gminy Protokół z sesji nadzwyczajnej z dnia 26 kwietnia 2019 roku VII/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu