ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2341 2004-02-25 2004 w sprawie opłaty administracyjnej XVIII/107/2004 Obowiązujący
2342 2004-01-28 2004 w sprawie aktu utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kętrzynie XVII/99//2004 Obowiązujący
2343 2004-01-28 2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku w ramach wieloletniej umowy na obsługę budżetu gminy XVII/106/2004 Obowiązujący
2344 2004-01-28 2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Kętrzyn XVII/104/2004 Obowiązujący
2345 2004-01-28 2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Pulmunologii i Onkologii w Olsztynie XVII/102/2004 Obowiązujący
2346 2004-01-28 2004 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kętrzynie XVII/100/2004 Zmieniony
2347 2003-12-29 2003 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie XVI/98/2003 Obowiązujący
2348 2003-12-29 2003 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 marca 2003 r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie dożywiania uczniów XVI/97/2003 Obowiązujący
2349 2003-12-29 2003 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Kętrzyn XVI/96/2003 Obowiązujący
2350 2003-12-29 2003 w sprawie zmian w budzecie na 2003 rok XVI/95/2003 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu