ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2331 2004-04-28 2004 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej XX/119/2004 Obowiązujący
2332 2004-04-28 2004 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy XX/118/2004 Obowiązujący
2333 2004-04-28 2004 w sprawie realizacji inwestycji wspólnej dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich XX/117/2004 Obowiązujący
2334 2004-04-28 2004 w sprawie utworzenia środka specjalnego XX/116/2004 Nieobowiązujący
2335 2004-04-28 2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kętrzyn XX/114/2004 Obowiązujący
2336 2004-03-10 2004 w sprawie budzetu na rok 2004 XIX/112/2004 Obowiązujący
2337 2004-02-25 2004 w sprawie obniżenia wysokości dodatku mieszkaniowego XVIII/111/2004 Obowiązujący
2338 2004-02-25 2004 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym i sołtysom za udział w pracach Rady XVIII/110/2004 Obowiązujący
2339 2004-02-25 2004 w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego Rady Gminy dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Kętrzyn XVIII/109/2004 Obowiązujący
2340 2004-02-25 2004 w sprawie opłaty miejscowej XVIII/108/2004 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu