ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2311
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
XXIV/151/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2312
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Nr aktu prawnego
XXIV/150/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2313
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber
Nr aktu prawnego
XXIV/149/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2314
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bagien Mażańskich
Nr aktu prawnego
XXIV/148/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2315
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp.z o.o składników majątkowych będących własnością Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XXIV/147/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2316
Data podjęcia
2008-10-22
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/146/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2317
Data podjęcia
2006-02-08
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
o przystąpieniu do realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Karolewie
Nr aktu prawnego
XL/232/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2318
Data podjęcia
2006-02-08
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”
Nr aktu prawnego
XL/231/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2319
Data podjęcia
2006-02-08
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia na rok 2006 programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi
Nr aktu prawnego
XL/230/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2320
Data podjęcia
2006-02-08
Grupa tematyczna
2006
Tytuł aktu
w sprawie wyboru przedstawiciela do „ Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami
Nr aktu prawnego
XL/229/2006
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji