ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2301 2005-04-27 2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok XXXI/184/2005 Obowiązujący
2302 2005-04-27 2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kętrzyn XXXI/183/2005 Nieobowiązujący
2303 2005-03-30 2005 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn XXX/182/2005 Zmieniony
2304 2005-03-30 2005 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w Pręgowie. XXX/181/2005 Obowiązujący
2305 2005-03-30 2005 w sprawie przystąpienia do akcji społecznej " Przejrzysta Polska " XXX/180/2005 Obowiązujący
2306 2005-03-30 2005 w sprawie uchwalenia na rok 2005 programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi XXX/179/2005 Obowiązujący
2307 2005-03-30 2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok XXX/178/2005 Obowiązujący
2308 2005-01-26 2005 w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Kętrzyn do Związku Międzygminnego pod nazwą“ Związek Gmin Eko-Bart” XXVIII/174/2005 Obowiązujący
2309 2005-01-26 2005 w sprawie uchwalenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn XXVIII/173/2005 Obowiązujący
2310 2005-01-26 2005 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie XXVIII/172/2005 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu