ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2271 2005-03-30 2005 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn XXX/182/2005 Zmieniony
2272 2005-03-30 2005 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w Pręgowie. XXX/181/2005 Obowiązujący
2273 2005-03-30 2005 w sprawie przystąpienia do akcji społecznej " Przejrzysta Polska " XXX/180/2005 Obowiązujący
2274 2005-03-30 2005 w sprawie uchwalenia na rok 2005 programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi XXX/179/2005 Obowiązujący
2275 2005-03-30 2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok XXX/178/2005 Obowiązujący
2276 2005-01-26 2005 w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Kętrzyn do Związku Międzygminnego pod nazwą“ Związek Gmin Eko-Bart” XXVIII/174/2005 Obowiązujący
2277 2005-01-26 2005 w sprawie uchwalenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn XXVIII/173/2005 Obowiązujący
2278 2005-01-26 2005 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie XXVIII/172/2005 Obowiązujący
2279 2005-02-23 2005 w sprawie określenia udziału własnego w realizacji etapów IV, V i VI Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Jeżewie we współpracy z Gminą Miejską Kętrzyn i jej jednoosobową spółką – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o w Kętrzynie XXIX/177/2005 Obowiązujący
2280 2005-02-23 2005 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Linkowie XXIX/176/2005 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu