ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
2261 2005-06-29 2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/182/2005 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kętrzyn XXXIII/192/2005 Obowiązujący
2262 2005-06-29 2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/2004 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego Rady Gminy dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Kętrzyn XXXIII/191/2005 Obowiązujący
2263 2005-06-29 2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 roku XXXIII/190/2005 Obowiązujący
2264 2005-06-29 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok XXXIII/189/2005 Obowiązujący
2265 2005-05-25 2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Martiany, gmina Kętrzyn. XXXII/188/2005 Obowiązujący
2266 2005-05-25 2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Karolewie XXXII/187/2005 Obowiązujący
2267 2005-05-25 2005 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego(cej) Rady Gminy Kętrzyn XXXII/186/2005 Obowiązujący
2268 2005-05-25 2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok XXXII/185/2005 Obowiązujący
2269 2005-04-27 2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok XXXI/184/2005 Obowiązujący
2270 2005-04-27 2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kętrzyn XXXI/183/2005 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu