ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2261
Data podjęcia
2007-02-28
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia na rok 2007 programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi
Nr aktu prawnego
VI/24/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2262
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Gminy Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
IX/36/2007
Status
Zmieniony
Lp: 2263
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Uchwale Nr V/16/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
IX/35/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2264
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
o ustaleniu opłat za pobieraną wodę z urządzeń komunalnych i ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych
Nr aktu prawnego
V/23/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2265
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie projektu utworzenia gminnej spółki komunalnej
Nr aktu prawnego
V/22/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2266
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw w Gminie Kętrzyn
Nr aktu prawnego
V/21/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2267
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie nabycia na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.
Nr aktu prawnego
V/20/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2268
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn
Nr aktu prawnego
V/19/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2269
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska sekretarza gminy
Nr aktu prawnego
V/18/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2270
Data podjęcia
2007-01-31
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”
Nr aktu prawnego
V/17/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji