ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-11-21 Protokoły z sesji Rady Gminy Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 21 listopada 2018 roku I/2018 Obowiązujący
12 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyznaczenia delegata do Zgromadzenia Związku Gmin " Barcja" II/12/2018 Obowiązujący
13 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Kętrzyn w Kęrzyńskim Związku MiędzyGminnym - Gospodarka Odpadami II/11/2018 Obowiązujący
14 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy Kętrzyn II/10/2018 Obowiązujący
15 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Kętrzyn II/9/2018 Obowiązujący
16 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn II/8/2018 Obowiązujący
17 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania II/7/2018 Obowiązujący
18 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Filipówka, Gmina Kętrzyn w ciagu drogi powiatowej Nr 1582 N II/6/2018 Obowiązujący
19 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kętrzyn II/5/2018 Obowiązujący
20 2018-12-05 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków II/4/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu