ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2019-02-20 Protokoły Komisji Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2019 roku - Obowiązujący
12 2019-01-30 Protokoły z sesji Rady Gminy Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30 stycznia 2019 roku IV/2019 Obowiązujący
13 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kętrzyn V/40/2019 Obowiązujący
14 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne V/39/2019 Obowiązujący
15 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania V/38/2019 Obowiązujący
16 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023" V/37/2019 Obowiązujący
17 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 V/36/2019 Obowiązujący
18 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok V/35/2019 Obowiązujący
19 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/326/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Kętrzyn V/34/2019 Obowiązujący
20 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchylenia uchwały o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn V/33/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu