ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1941 2007-09-19 2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie na okres kadencji 2008 – 2011 XII/59/2007 Obowiązujący
1942 2007-09-19 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok XII/58/2007 Obowiązujący
1943 2007-08-29 2007 w sprawie przystąpienia Gminy Kętrzyn do wspólnego opracowania z Gminą Miejską Kętrzyn oraz Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją spółka z o.o w Kętrzynie Studium wykonalności projektu „ Regulacja gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Kętrzyn „ XI/57/2007 Obowiązujący
1944 2007-08-29 2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości, oznaczonej nr działki 218/1 o pow. 0,1203 m² położonej w obrębie Mażany XI/56/2007 Obowiązujący
1945 2007-08-29 2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa XI/55/2007 Obowiązujący
1946 2007-08-29 2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa XI/54/2007 Obowiązujący
1947 2007-08-29 2007 w sprawie nabycia na własność Gminy Kętrzyn nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „ Nadzieja „ w Smokowie XI/53/2007 Obowiązujący
1948 2007-12-19 2007 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XV/75/2007 Obowiązujący
1949 2007-08-29 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2006 Rady Gminy Kętrzyn w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kętrzyn XI/52/2007 Obowiązujący
1950 2007-08-29 2007 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn XI/51/2007 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu