ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIX/112/2004Drukuj informacjęAkt prawny: XIX/112/2004

Szczegóły informacji

XIX/112/2004

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIX/2004

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: obowiązuje w roku budżetowym 2004

Data podjęcia/podpisania: 2004-03-10

Tytuł aktu:

w sprawie budzetu na rok 2004

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Treść:

 

Uchwała Nr XIX/112/04

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 10 marca 2004 r.

w sprawie w budżetu na rok 2004

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1.Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 12 625 128 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

 1. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

 1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 903 966 zł, zgodnie z zał. nr 3

 2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 42000zł

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13 701 961 zgodnie z zał. nr 2.

 1. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

 1. wydatki bieżące kwotę 12 490 692 zł, w tym na:

 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 447 641 zł,

 2. dotacje 164 750 zł,

 3. wydatki na obsługę długu gminy 40 500 zł,

 

 1. wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości 1 211 269 zł,

 1. wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości 1 211 269 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 903 966 zł, zgodnie z zał. nr 3,

 2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych:

 • porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 12 750 zł, zgodnie z zał. nr 5,

 1. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 46 000 zł,

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1 076 833 zł są przychody pochodzące z:

 1. kredytów w kwocie 1 076 833 zł

§ 4.1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2004 roku w wysokości 1 646 833 zł, zgodnie z zał. Nr 6.

 1. Uchwala się przychody w wysokości 1 256 833 zł i rozchody w wysokości 180 000 zł, stanowiące zał. nr 7.

 2. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik „sytuacja finansowa gminy”.

  § 5. Uchwala się dotacje dla:

 1. samorządowych instytucji kultury w wysokości 52 000 zł, zgodnie z zał. nr 8,

 2. niepublicznych przedzkoli,szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 100 000 zł, zgodnie z zał. nr 9,

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 • przychody –200 000 zł,

 • wydatki – 200 000 zł,

zgodnie z zał. Nr 10.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

 1. ogólna w wysokości 70 000 zł,

§ 8.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości 1 256 833 zł.

 1. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań w wysokości 180 000 zł.

§ 9.1. Ponadto upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300 000 zł,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków .polegających na zmianie planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 10. Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 11.1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 1. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Władysław Duda

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Jagoda Tomczak Data wytworzenia informacji: 2008-07-24
Osoba, która odpowiada za treść: Jagoda Tomczak Data wprowadzenia do BIP 2008-07-24 07:44:21
Wprowadził informację do BIP: Jagoda Tomczak Data udostępnienia informacji: 2008-08-25 08:13:07
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2008-08-25 08:13:07
Artykuł był wyświetlony: 1248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu