ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
111 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 V/36/2019 Obowiązujący
112 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok V/35/2019 Obowiązujący
113 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/326/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Kętrzyn V/34/2019 Obowiązujący
114 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchylenia uchwały o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn V/33/2019 Obowiązujący
115 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Kętrzyn w roku 2019 V/32/2019 Obowiązujący
116 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Kętrzyn służebnościami gruntowymi i przesyłu V/31/2019 Obowiązujący
117 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kętrzyn V/30/2019 Obowiązujący
118 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy V/29/2019 Obowiązujący
119 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok V/28/2019 Obowiązujący
120 2019-01-24 Zarządzenia Wójta w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych 9/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu