ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kętrzyn VI/43/2019 Obowiązujący
102 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok VI/42/2019 Obowiązujący
103 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kętrzyn na lata 2019-2030 VI/41/2019 Obowiązujący
104 2019-02-25 Protokoły Komisji Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Usług z dnia 25 lutego 2019 roku - Obowiązujący
105 2019-02-20 Protokoły Komisji Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lutego 2019 roku - Obowiązujący
106 2019-01-30 Protokoły z sesji Rady Gminy Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30 stycznia 2019 roku IV/2019 Obowiązujący
107 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kętrzyn V/40/2019 Obowiązujący
108 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne V/39/2019 Obowiązujący
109 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania V/38/2019 Obowiązujący
110 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023" V/37/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu