ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-09-25 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2009 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkół prowadzonych przez Gminę Ketrzyn XIII/80/2019 Obowiązujący
2 2019-09-25 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie na kadencję 2020-2023 XIII/79/2019 Obowiązujący
3 2019-09-25 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu XIII/78/2019 Obowiązujący
4 2019-09-25 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pt." Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737N Dr.nr1618N Koczarki-Krzyżany-etap II" XIII/77/2019 Obowiązujący
5 2019-09-25 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budzecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok XIII/76/2019 Obowiązujący
6 2019-08-14 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/176/2013 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 18 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzajacym jest Gmina Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów XII/75/2019 Obowiązujący
7 2019-08-14 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok XII/74/2019 Obowiązujący
8 2019-08-08 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kętrzyn XI/73/2019 Obowiązujący
9 2019-08-08 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kętrzyn XI/72/2019 Obowiązujący
10 2019-06-28 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zgłoszenia sołectwa Nakomiady i Gminy Kętrzyn do współpracy z samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem metody odnowy wsi X/71/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu