ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/26/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 "
Nr aktu prawnego
IV/25/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania
Nr aktu prawnego
IV/24/2019
Status
Zmieniony
Lp: 74
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
IV/23/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin "Barcja" w Kętrzynie na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego na trasie Kętrzyn - Gierłoż - Parcz
Nr aktu prawnego
IV/22/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kętrzyn na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/21/2019
Status
Zmieniony
Lp: 77
Data podjęcia
2019-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
IV/20/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2018-12-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
Nr aktu prawnego
III/19/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2018-12-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie " Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii"
Nr aktu prawnego
III/18/2018
Status
Nieobowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2018-12-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia " Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Nr aktu prawnego
III/17/2018
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji