ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2019-01-30 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2019-2030 IV/20/2019 Obowiązujący
62 2018-12-31 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury III/19/2018 Obowiązujący
63 2018-12-31 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie " Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii" III/18/2018 Obowiązujący
64 2018-12-31 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchwalenia " Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok III/17/2018 Nieobowiązujący
65 2018-12-31 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiati Kętrzyńskiemu na realizację projektu pod nazwą " Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019-2035" III/16/2018 Obowiązujący
66 2018-12-31 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z uplywem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków III/15/2018 Obowiązujący
67 2018-12-31 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2018 rok III/14/2018 Obowiązujący
68 2018-12-31 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2018-2029 III/13/2018 Obowiązujący
69 2018-11-21 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyboru Wiceprzewodnicząccego Rady Gminy Kętrzyn I/2/2018 Obowiązujący
70 2018-11-21 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie wyboru Przewodnicżacego Rady Gminy Kętrzyn I/1/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu