ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kętrzyn V/40/2019 Obowiązujący
42 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne V/39/2019 Obowiązujący
43 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania V/38/2019 Obowiązujący
44 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023" V/37/2019 Obowiązujący
45 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 V/36/2019 Obowiązujący
46 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok V/35/2019 Obowiązujący
47 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/326/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Kętrzyn V/34/2019 Obowiązujący
48 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchylenia uchwały o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn V/33/2019 Obowiązujący
49 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Kętrzyn w roku 2019 V/32/2019 Obowiązujący
50 2019-03-06 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Kętrzyn służebnościami gruntowymi i przesyłu V/31/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu