ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2019-05-21 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których niie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej VIII/55/2019 Obowiązujący
32 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie przyjecia programu ipieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn w roku 2019 VI/49/2019 Obowiązujący
33 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie powierzenia Gminie Kętrzyn prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2019 VI/48/2019 Obowiązujący
34 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kętrzyn dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Kętrzyn VI/47/2019 Obowiązujący
35 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pt. " Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1968 N w miejscowości Stachowizna" VI/46/2019 Obowiązujący
36 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pt. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737 N Dr.Nr 1618 N Koczarki - Krzyżany - etap II" VI/45/2019 Zmieniony
37 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udizelenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pt. "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1735N w miejscowości Sławkowo- etap II " VI/44/2019 Obowiązujący
38 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kętrzyn VI/43/2019 Obowiązujący
39 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok VI/42/2019 Obowiązujący
40 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kętrzyn na lata 2019-2030 VI/41/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu