ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
IX/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu na rzecz Nexera Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie
Nr aktu prawnego
IX/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu na rzecz Nexera Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie
Nr aktu prawnego
IX/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu na rzecz Nexera Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie
Nr aktu prawnego
IX/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kętrzyn służebnością przesyłu na rzecz Nexera Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie
Nr aktu prawnego
IX/ 63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ketrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pt. " Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N na odcinku Nakomiady - Godzikowo"
Nr aktu prawnego
IX/61/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IX/60/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu budżetu za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kętrzyn za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/57/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji