ˆ

Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok IX/60/2019 Obowiązujący
22 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kętrzyn absolutorium z tytułu budżetu za 2018 rok IX/59/2019 Obowiązujący
23 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok IX/58/2019 Obowiązujący
24 2019-06-19 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kętrzyn za 2018 rok IX/57/2019 Obowiązujący
25 2019-04-26 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi VII/54/2019 Nieobowiązujący
26 2019-04-26 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz terminów częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne VII/53/2019 Obowiązujący
27 2019-04-26 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kętrzyn VII/52/2019 Obowiązujący
28 2019-04-26 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok VII/51/2019 Obowiązujący
29 2019-04-26 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2019-2030 VII/50/2019 Obowiązujący
30 2019-05-21 Uchwały Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymmi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. VIII/56/209 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu