ˆ

Archiwalne ogłoszenia o przetargu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

przetarg na sprzedaż lokali użytkowych w Pożarkach

Informacja ogłoszona dnia 2013-12-09 09:23:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu



RGG.6840.13.2013
Kętrzyn, 2013-12-06

WÓJT GMINY KĘTRZYN
ogłasza

kolejny pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie POŻARKI

1/ Lokal użytkowy nr 4 o pow. 49,78 m2 mieszczacy się w budynku nr 10 położonym na działce oznaczonej nr 20 o pow. 0,4000 ha w obrębie Pożarki wraz z udziałem 90/1000 w częściach wspólnych budynków i działki, dla której prowadzona jest KW OL1K/00032312/2.
Cena wywoławcza - 30.000,- zł (trzydzieści tysięcy zł).
Wadium - 3.000,- zł (trzy tysiące zł)

2/ Lokal użytkowy nr 5 o pow. 21,98 m2 mieszczacy się w budynku nr 10 położonym na działce oznaczonej nr 20 o pow. 0,4000 ha w obrębie Pożarki wraz z udziałem 46/1000 w częściach wspólnych budynków i działki, dla której prowadzona jest KW OL1K/00032312/2.
Cena wywoławcza - 13.000,- zł (trzynaście tysięcy zł).
Wadium - 1.300,- zł (jeden tysiąc trzysta zł)

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej jak 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i jest wolna od obciążeń.

Na w/w teren Gmina Kętrzyn nie posiada sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 14.08.2013 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką w kasie lub na konto nr 36116022020000000204415046 w terminie do 13.01.2014 r. do godz. 14.00. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek lub do kasy Urzędu.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 10.10.2013 r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758). W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 r.
siedzibie Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, sala nr 1
na lokal nr 4 o godz. 9:00
na lokal nr 5 o godz. 9:30.

Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła cenę nabycia nieruchomości, płatną przed podpisaniem aktu notarialnego. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone po zakończeniu przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest dokonać oględzin nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Wójtowi Gminy Kętrzyn przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm./. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 17, tel. (89) 751 2474 w. 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Barna Data wytworzenia informacji: 2013-12-09
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Barna Data wprowadzenia do BIP 2013-12-09 09:19:41
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Barna Data udostępnienia informacji: 2013-12-09 09:23:28
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2014-03-19 13:59:18
Artykuł był wyświetlony: 988 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu