ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

PPWOW

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH 2009

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi Integracji Społecznej z dnia 03 marca 2009 r.

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Kętrzyn uzyskała dotację w wysokości 450 763 PLN , część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Kętrzyn (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T.Kościuszki 2 w Kętrzynie, dnia 18 marca 2009 roku o godzinie 15³° .

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH 2008

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na Usługi integracji społecznej z dnia 25 lipca 2008 r.

 

     W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Kętrzyn uzyskała dotację w wysokości 450 763 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

Wójt Gminy Kętrzyn (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

 SPOTKANIE INFORMACYJNE
 
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T.Kościuszki 2 w Kętrzynie, dnia 04 sierpnia 2008 roku o godzinie 15ºº.